Betonowe zapory antyterrorystyczne

Betonowe zapory antyterrorystyczne

 

Obiekty o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa, takie jak jednostki wojskowe czy niejawne obiekty rządowe, zamknięte dla osób nie posiadających odpowiednich uprawnień musiały być zabezpieczone w najwyższym stopniu, zwłaszcza przed nieupoważnionym ruchem osobowym. Systemy monitorowania wizyjnego czy alarmy w niemal każdym pomieszczeniu były tam codziennością, choć od kilku lat do użytku zaczęto również wdrażać zapory drogowe, mające zapobiegać wszelkim próbom pokonania zabezpieczeń i wtargnięcia na teren obiektu za pomocą samochodu.

Skuteczne zapory antyterrorystyczne do dużych obiektów

Zapora antyterrorystycznaPodczas gdy do ograniczania ruchu samochodów po drodze dojazdowej wystarczył tylko szlaban, ewentualnie ograniczniki prędkości i fizyczny nadzór wartowników, w wielu planach brano pod uwagę próby sforsowania ogrodzenia czy nawet muru otaczającego obiekt z pomocą ciężkich pojazdów. Z tego powodu, zapory antyterrorystyczne były coraz częściej używane do zabezpieczania obiektów ważnych, nie tylko jako blokada drogowa, ale również jako środek zabezpieczający przed możliwym wtargnięciem pojazdu spoza drogi dojazdowej. Podczas gdy większość używanych zapór była dość prostymi konstrukcjami, będąc powiększonymi wersjami betonowych blokad drogowych używanych do najróżniejszych zadań, nowocześniejsze i bardziej zaawansowane odmiany były przeznaczone tylko i wyłącznie do ograniczania ruchu i zatrzymywania samochodów. Jedną z najczęściej stosowanych odmian, a jednocześnie najskuteczniejszych, była zapora antyterrorystyczna o przekroju w kształcie krzyża, która wykonana była ze wzmocnionej mieszanki ceramicznej i stalowego zbrojenia. Zapora taka nie tylko całkowicie uniemożliwiała pokonanie jej przez jadący z dużą prędkością samochód, posiadała również wystarczająco dużą odporność by takie uderzenie wytrzymać. Unikalny przekrój pozwalał na lepsze wytłumienie uderzenia samochodu, a jednocześnie dalsze spełnianie swojej funkcji nawet po zaburzeniu równowagi blokady po uderzeniu.

Była ona więc niemożliwa do przewrócenia, a w wypadku próby jej pokonania przez wysoki samochód ciężarowy, mogła ona powodować utratę kontroli nad pojazdem, czy nawet bardzo duże uszkodzenie podwozia, powodując zwykle całkowite zatrzymanie owego pojazdu. Zapory te były oczywiście ciężkie i bardzo trudne do przesunięcia, wymagając sprzętu budowlanego do ich rozstawienia, choć ich ogromna masa i konstrukcja pozwalały na całkowite odcięcie dostępu do tak zabezpieczonego obiektu. Jako zabezpieczania, były one jednak bardzo tanie, i otoczenie nawet największego obiektu takimi zaporami było bardzo niewielką inwestycją.