Bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych

Bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych

Bezpieczeństwo to kwestia podstawowa, zwłaszcza w przypadku budynków mieszkalnych, w których na co dzień przebywa duża liczba osób. Prawo polskie w określonych przypadkach nakłada na firmy odpowiedzialne za proces powstawania budowli obowiązek stosowania specjalnych rozwiązań w tym zakresie. Chodzi tu w szczególności o urządzenia zapobiegające pojawianiu się dymu czy instalacje służące oddymianiu klatek schodowych. Głównym celem jest bezpieczna ewakuacja mieszkańców, w przypadku zaistnienia zagrożenia.

Jakie są rodzaje systemów oddymiających?

systemy oddymiania klatek schodowychNajpopularniejszym (a także najmniej skomplikowanym) rozwiązaniem z dziedziny oddymiania budynków są systemy grawitacyjne. Wykorzystują one naturalną właściwość gorących gazów do unoszenia się (proces nosi nazwę konwekcji). Wystarczy tylko zapewnić odpowiednie otwory wylotowe, przez które dym (cieplejszy od zwykłego powietrza) wydostanie się na zewnątrz. Istnieją bardziej skomplikowane rozwiązania, jak np. systemy nadciśnieniowe, jednak są one droższe i wymagają zastosowania zaawansowanych urządzeń. Wybiera się je w określonych przypadkach, w których tradycyjne instalacje się nie sprawdzają. W standardowych blokach mieszkalnych oraz innych budynkach wielokondygnacyjnych zazwyczaj jednak systemy grawitacyjne w zupełności wystarczą. Wszystko zależy od wstępnych analiz oraz wskazań specjalistów. Aby podejść do tematu kompleksowo, należy szczegółowo przeanalizować dokumenty prawne odnoszące się do zasad bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych. Dwa podstawowe akty, w których znajdują się zapisy tworzące podstawę do wymagania instalacji systemów oddymiania to ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Pierwszy z wymienionych dokumentów narzuca konieczność stosowania rozwiązań, które zapewnią bezpieczną ewakuację oraz umożliwią działanie ekipom ratowniczym, a także pozwolą przetrwać osobom znajdującym się w budynku, podczas wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Drugi akt jest bardziej precyzyjny i wylicza techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, na które składają się m.in. urządzenia lub inne rozwiązania, które służą do zapobiegania zadymieniu lub usuwaniu dymu z miejsc przeznaczonych do ewakuacji. Mówiąc o systemach oddymiania, często odnosi się do nowo powstających budynków, jednak i obecnie istniejące powinny zawierać rozwiązania zgodne z przepisami. Jeżeli systemy oddymiania klatek schodowych nie spełniają nakładanych norm, muszą zostać poddane stosownym modyfikacjom. W każdym budynku należy zapewnić możliwość sprawnego oddalenia się z miejsca zagrożenia oraz zabezpieczenie klatki schodowej. Główna funkcja, jaką spełniają urządzenia zapobiegające zadymieniu to ochrona dróg ewakuacyjnych, a te powinny być drożne we wszystkich budowlach.

Urządzenia oddymiające montowane w klatkach schodowych to przede wszystkim ochrona mieszkańców w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji spowodowanych pożarem lub ulatnianiem się szkodliwych substancji. Celem jest zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych oraz umożliwienie sprawnej akcji służb. To właśnie klatki schodowe są miejscem służącym do oddalenia się od punktu zagrożenia. To jednak nie wszystko. Drugą istotną funkcją omawianych systemów jest efektywna wentylacja w budynku, która pozwala na komfortowe użytkowanie tej przestrzeni przez osoby z niego korzystające.