Czas pracy kierowcy

Ostatnie lata to gwałtowny rozwój transportu kołowego, zastąpił on funkcjonujący do niedawna transport kolejowy.  Związane to jest z rozbudową naszych dróg i autostrad, otrzymane dotacje unijne pozwoliły na powstanie tysięcy kilometrów profesjonalnych nawierzchni pozwalających na poruszanie się po nich ogromnych pojazdów kołowych, które mogły z powodzeniem zastąpić kolej. Transport samochodowy sprawdza się lepiej ponieważ dotrze wszędzie i w krótszym czasie. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie powstało wiele firm transportowych oferujących swoje usługi nie tylko w kraju ale również za granicą.

Jak rozliczyć pracę kierowcy?

rozliczenia kierowcówPrzewóz drogowy odbywa się po drogach publicznych i realizowany jest przez zawodowego kierowcę. Czas pracy kierowcy jest unormowany prawnie odpowiednimi przepisami których celem jest zachowanie jak największego bezpieczeństwa na drodze. Dotyczy on kierowcy zawodowego ale w grę wchodzi bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z dróg publicznych. Czas ten liczy się od momentu rozpoczęcia do zakończenia pracy, a w jego skład wchodzą prowadzenie pojazdu, jego załadunek i rozładunek oraz nadzór nad tymi procesami. Wszystkie czynności związane ze spedycją oraz formalnościami administracyjnymi. No i oczywiście wykonanie codziennej obsługi pojazdu. Dzienny okres pracy kierowcy nie może przekraczać dziewięciu godzin, chociaż dwa razy w tygodniu może zostać wydłużony do dziesięciu w uzasadnionych przypadkach. Ogólnie rzecz biorąc tygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekroczyć pięćdziesięciu sześciu godzin. Po każdym czteroipółgodzinnym czasie pracy przysługuje przerwa trwająca ciągle czterdzieści pięć minut. Nad wszystkimi tymi prawidłowościami powinien czuwać zarówno kierowca jak i spedytor, oraz jego pracodawca. Nie stosowanie się do przepisów skutkuje poważnymi sankcjami karnymi, które mogą w równej mierze dotknąć pracodawcę oraz pracownika. Jest wiele organów uprawnionych do kontroli i rozliczenia kierowców. Przede wszystkim policja i Inspekcja Transportu Drogowego, następnie pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, funkcjonariusze organów celnych i straży granicznej. Wszystkie te służby maja na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego iż praca kierowcy to jeden z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Związane jest to z odpowiedzialnością za siebie, przewożony transport oraz innych użytkowników dróg. Dlatego dobrze się stało że powstało tyle służb mogących wesprzeć kierowcę, rozliczyć jego czas pracy oraz wpłynąć na pracodawców którzy różnie traktują obowiązujące przepisy.