Dochodzimy wysokich odszkodowań za wypadki komunikacyjne

Dochodzimy wysokich odszkodowań za wypadki komunikacyjne

W wypadkach komunikacyjnych ulega każdego roku bardzo wielu z nas. Część obrażeń nie zagraża naszemu życiu. Są też i takie, podczas których zostaliśmy bardzo poszkodowani, musimy przejść poważne zabiegi operacyjne oraz trwającą przez kilka miesięcy rehabilitację. W tych sytuacjach musimy wiedzieć, iż z polisy OC sprawcy wypadku należy się nam odszkodowanie. Gdy sami nie jesteśmy w stanie zebrać całej dokumentacji medycznej, warto skorzystać z usług firm dokonujących w naszym imieniu zgłoszenia szkody. 

Za udział wypadku przysługuje nam wysokie odszkodowanie

wysokie odszkodowania komunikacyjneŚwiadomość naszego społeczeństwa rośnie i coraz częściej dochodzimy odszkodowań i zadośćuczynień, za krzywdy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych. Każdy sprawca szkody, a tak naprawdę, każdy kierowca posiada ubezpieczenie OC, z którego poszkodowanym należą się świadczenia pieniężne na koszty leczeni i rehabilitacji. Na rynku działają liczne firmy, które potrafią uzyskać wysokie odszkodowania komunikacyjne od sprawców wypadków i zakładów ubezpieczeniowych. Sami nie zawsze jesteśmy w stanie na bieżąco zbierać całej dokumentacji medycznej, gdyż jesteśmy w trakcie leczenia. W tych sytuacjach powinniśmy udać się do jednej z kancelarii odszkodowawczych, która będzie dochodziła należnych nam świadczeń w naszym imieniu. Pracownicy takich firm do każdej sprawy zawsze podchodzą profesjonalnie i zawsze dbają o interesy swoich klientów. Do każdej sprawy zawsze podchodzą indywidualnie. Po udzieleniu im pełnomocnictwa, zaczynają zbierać naszą dokumentację medyczną, rachunki za lekarstwa oraz za poniesione koszty rehabilitacji. Gdy zbiorą oni już wszystkie niezbędne dokumenty, zgłaszają szkodę do firmy, z którą sprawca wypadku ma podpisaną umowę odpowiedzialności cywilnej. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel zawsze musi wypłacić nam zadośćuczynienie za krzywdę oraz odszkodowanie za wszystkie szkody, których doznaliśmy. Wypłacane sumy są zwykle wysokie i sami moglibyśmy nie uzyskać takich pieniędzy. Gdy wypłacona kwota będzie zaniżona, zawsze zgłoszą odwołanie od decyzji.

Musimy wiedzieć, iż za doznane wskutek wypadku komunikacyjnego obrażenia należy nam się odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, z którą sprawca ma zawartą polisę OC. Gdy sami nie jesteśmy w stanie zgromadzić potrzebnej do zgłoszenia szkody, powinniśmy udać się do kancelarii odszkodowawczej. Tego typu biura i kancelarie prowadzą w naszym imieniu postępowanie o uzyskanie jak najwyższego odszkodowania. Pracownicy zawsze pomogą nam w zebraniu całej dokumentacji medycznej i w dokonaniu zgłoszenia szkody, po którym ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.