Jak przebiega automatyzacja procesów technologicznych?

Jak przebiega automatyzacja procesów technologicznych?

  • Post author:
  • Post category:Sprzęt

Obecnie automatyzacja procesów technologicznych oraz stanowisk montażowych stanowi naturalny etap mechanizacji zakładu. Działania te zmierzają do ułatwienia, przyspieszenia oraz zoptymalizowania produkcji. Dodatkowo mają na celu wykluczyć zarówno „wąskie gardło”, jak i słabe punkty procesów produkcyjnych. Przykładem „wąskiego gardła” jest niezbyt sprawna linia produkcyjna, która nie radzi sobie z realizacją założonych planów wytwórczych. Tyczy się to zarówno pracy maszyn, prac przygotowawczo-zakończeniowych, jak i złych nawyków personelu.

Decydujemy się na fachową automatyzację

fachowa automatyzacja procesów technologicznychPod pojęciem automatyzacji procesów technologicznych kryje się dobór nowych, bądź modernizacja obecnie stosowanych maszyn, w celu uzyskiwania bardziej efektywnych rezultatów, a także poprawienia jakości pracy na różnych stanowiskach. Często obejmuje również dążenie do samoczynnej pracy maszyn, a rola pracowników ma polegać na nadzorze i kontroli pracy urządzeń. Dobrym wyborem jest fachowa automatyzacja procesów technologicznych. Nowatorskie rozwiązania oraz bezpieczeństwo procesów produkcyjnych są to cele, jakie chce się osiągnąć w czasie wdrożenia automatyzacji. Najlepsze efekty dają te projekty, które rozpoczynają się od zapoznania z potrzebami oraz planami produkcyjnymi. Ważne jest określenie oczekiwań, a także wyznaczenie realnych celów. Warto także zdecydować się na maksymalne możliwości oraz osiągi po wprowadzeniu nowych rozwiązań. Pozwala to także na zlokalizowanie słabych punktów produkcji, a co za tym idzie, także na zoptymalizowanie procesów. Zamiast ręcznie przekładać poszczególne elementy, taki proces można zautomatyzować, poprzez wstawienie przenośników, układarek, urządzeń przenoszących i obrotnic. Możliwe jest również zastosowanie dźwigów, wind, układarek palet, robotów paletyzujących czy znakowania laserowego. Takie kompleksowe podejście daje liczne korzyści, jak zwiększenie wydajności pracy, przyspieszenie wszelkich procesów, zwiększenie precyzji wykonania czy eliminowanie błędów ludzkich.

Do kolejnych zalet automatyzacji warto zaliczyć wspieranie i zastępowanie niektórych stanowisk produkcyjnych, a także optymalizację kosztów i zmniejszenie strat produkcyjnych. Jednocześnie automatyzacja procesów technologicznych wpływa w sposób pozytywny na poprawę warunków pracy i przejmuje zadania w trudnych oraz szkodliwych warunkach. I choć wykorzystanie w produkcji robotów przemysłowych, manipulatorów oraz innych nowych technologii jest znaczną inwestycją finansową, to jednak daje wymierne zyski.