Jak sprawdzić nitownicę i nitonakrętki?

Jak sprawdzić nitownicę i nitonakrętki?

  • Post author:
  • Post category:Przemysł

 

Metod łączenia metali jest wiele, jedną z pierwszych było nitowanie, które powstało setki lat temu i było wykorzystywane choćby w budowie zbroi rycerskiej, do połączenia ze sobą poszczególnych jej elementów, nitowanie później zaczęto wykorzystywać w różnych dziedzinach jak przemysł i budownictwo, z wykorzystaniem tej metody powstały ogromne stalowe konstrukcje, mosty, które pełnią swoją funkcję do dziś. W latach 40 XX w. upowszechniło się spawanie, które z kolei pozwoliło na łączenie metali, nie tylko płaskich, ale również profilowanych, bez konieczności ich nakładania na siebie, co w wypadku nitowania stanowiło problem.

Nitonakrętki ze sprawdzoną nitownicą.

sprawdzona nitownica do nitonakrętekMimo popularyzacji spawalnictwa, nitowanie dalej jest wykorzystywane, często łącznie ze spawaniem, ponieważ pozwala na znaczne szybsze połączenie ze sobą metali, niż ma to miejsce w spawaniu, a także nie wymaga żadnych uprawnień, w przeciwieństwie do spawania, w którym osoba posługująca się daną metodą musi wykazywać się certyfikatem i umiejętnościami jej zastosowania. W nitowaniu wszystko jest proste, wystarczy sprawdzona nitownica do nitonakrętek i już można zacząć pracę. Dobór odpowiedniej nitownicy jest ważny, gdyż pozwala na szybką pracę, bez zbędnej straty czasu na kalibrowanie i sprawdzanie maszyny. Urządzenie musi mieć odpowiednią siłę, by zacisnąć nit, a także dobrze jest, gdy pozwala na jego zakładanie, bez dodatkowego gwintowania otworów. Już na etapie zakupu warto przetestować nitownicę, nawet na małym kawałku blachy i sprawdzić, czy będzie ona odpowiednia do pracy, z danym rodzajem materiału. Dobra nitownica to błyskawiczne łączenie elementów, doskonała koordynacja pracy, a także brak przestojów w produkcji. Doceniają to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy rozumieją, że szybkość produkcji ma znaczenie, a nie potrzebują elementów, które muszą być łączone ze sobą różnego rodzaju spawami. Nitowanie wykorzystywane jest również w innych branżach, tam, gdzie łączy się ze sobą inne materiały niż metal. Taką branżą jest np. branża odzieżowa i obuwnicza, w których czasem łączy się za pomocą nitów różne rodzaje skóry.

Mimo że nitowanie jest coraz rzadziej wykorzystywane w przemyśle, to ciągle jest popularne, przede wszystkim ze względu na prostotę zastosowania tej metody łączenia materiałów, a także na szybkość, z którą można to robić. Doceniają to przede wszystkim przedsiębiorcy, dla których czas produkcji elementu jest bardziej kluczowy, niż maksymalna trwałość połączenia, jednak zastosowanie odpowiedniej metody musi być wcześniej poparte odpowiednimi obliczeniami.