Metody klasyfikacji pomp

Metody klasyfikacji pomp

Będące w powszechnym użyciu, pompy to urządzenia, które zużywają energię w celu podnoszenia, transportu lub kompresji płynów. Najwcześniejszymi pompami były urządzenia do podnoszenia wody, takie jak perskie i rzymskie koła wodne oraz bardziej zaawansowana śruba Archimedesa. Eksploatacja górnicza w średniowieczu doprowadziła do rozwoju pompy ssącej (tłokowej), której wiele typów opisał Georgius Agricola w 1556 roku. Pompa ssąca pracuje pod ciśnieniem atmosferycznym.

Klasyfikacja pomp CAT

serwis pompy CATGdy tłok jest podniesiony, wytwarzając częściowe podciśnienie, ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz wymusza przedostawanie się wody do cylindra, skąd może wydostać się na zewnątrz za pomocą zaworu wylotowego. Samo ciśnienie atmosferyczne może wtłoczyć wodę na maksymalną wysokość około 10 metrów, dlatego też pompa siłowa została opracowana w celu odprowadzania wody z głębszych kopalni. W pompie siłowej skok tłoka w dół wymusza wypychanie wody przez zawór boczny na wysokość zależną po prostu od siły przyłożonej do tłoka. Pompy (podobnie jak serwis pompy CAT) są klasyfikowane w zależności od sposobu przekazywania energii do cieczy. Podstawowe metody to: objętościowe przemieszczenie, dodanie energii kinetycznej oraz użycie siły elektromagnetycznej. Ciecz może być przemieszczana albo mechanicznie, albo przy użyciu innej cieczy. Energia kinetyczna może być dodana do płynu albo przez obracanie go z dużą prędkością, albo przez dostarczenie impulsu w kierunku przepływu. Aby wykorzystać siłę elektromagnetyczną, pompowana ciecz musi być dobrym przewodnikiem elektrycznym. Pompy używane do transportu lub zwiększania ciśnienia gazów są nazywane sprężarkami, dmuchawami lub wentylatorami. Pompy, w których wyporność jest osiągana mechanicznie, nazywane są pompami wypornościowymi. Pompy kinetyczne przekazują energię kinetyczną do cieczy za pomocą szybkoobrotowego wirnika. Ogólnie rzecz biorąc, pompy wyporowe poruszają stosunkowo niewielkie ilości cieczy pod wysokim ciśnieniem, a pompy kinetyczne wytwarzają duże ilości przy niskim ciśnieniu.

Pewna ilość ciśnienia jest wymagana do tego, aby ciecz mogła płynąć do pompy przed dodaniem dodatkowego ciśnienia lub prędkości. Jeśli ciśnienie na wlocie jest zbyt małe, wystąpi zjawisko kawitacji (powstanie pustej przestrzeni w pompie, która jest zwykle zajmowana przez ciecz). Parowanie cieczy w przewodzie ssawnym jest częstą przyczyną kawitacji. Pęcherzyki pary przenoszone do pompy wraz z cieczą zapadają się, gdy wejdą w obszar wyższego ciśnienia, powodując niekiedy nadmierny hałas i wibracje.