Najlepsza szafa do broni przydziałowej

Najlepsza szafa do broni przydziałowej

Magazyn broni jednostki był bardzo rozległy, gdyż obejmował zarówno broń krótką, długą, jak i wyposażenie specjalne, wydawane tylko po otrzymaniu właściwej rekwizycji. Broń w magazynie podlegała najwyższym normom składowania, dlatego nie mogła być przechowywana w standardowych szafach, nie posiadających certyfikatów bezpieczeństwa. Całość wyposażenia magazynu stanowiły więc szafy i sejfy na broń w standardzie s1.

Najnowocześniejsze szafy do składowania broni

szafy na broń s1Standardowe szafy do przechowywania broni nie tylko nie posiadały najwyższych certyfikatów, umożliwiających zastosowanie ich na obiektach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, ale również należały do słabiej zabezpieczonych, głównie ze względu na przeznaczenie głównie dla cywilnych posiadaczy broni sportowej czy rekreacyjnej. Najnowocześniejsze szafy na broń s1, natomiast, przeznaczone były właśnie do użytku na obiektach zamkniętych czy silnie chronionych, takich jak jednostki wojskowe czy centra dyspozycyjne, spełniając wszystkie najwyższe wymagania, a w niektórych przypadkach, znacznie je przekraczając. Zabezpieczenia owych szaf stały bowiem na najwyższym poziomie, i były o wiele bardziej rozbudowane niż te widziane w prostych domowych szafach. Przede wszystkim, przed nieupoważnionym otwarciem szafy chroniły bardzo wytrzymałe zamki kontaktowe, a w niektórych modelach odmiany magnetyczne, całkowicie uniemożliwiające otwarcie masywnych drzwi szafy za pomocą ręcznych czy pneumatycznych narzędzi. Kontaktowe zamki działały dokładnie tak samo jak prostsze odmiany, używane w drzwiach antywłamaniowych. W przypadku zamków magnetycznych, każda próba ich otwarcia powodowała automatyczne zablokowanie dostępu, nawet w momencie utraty zasilania, gdyż zamki posiadały własną rezerwę prądu, składającą się z akumulatorów umieszczonych we wnętrzu szafy. Kolejnym zabezpieczeniem był nowoczesny zamek elektroniczny, wymagający wprowadzenia kodu, posiadanego przez upoważnionych pracowników magazynu broni, jak również posiadania karty dostępowej, wymaganej do odblokowania klawiatury zamków by umożliwić wprowadzenie zaprogramowanego szyfru.

W przypadku szaf służących do przechowywania broni o dużej sile rażenia, materiałów wybuchowych lub wyposażenia zastrzeżonego, zamki mogły być również wyposażone w systemy rozpoznawania mowy lub twarzy, i reagować tylko na wyznaczonych użytkowników. Każda nieupoważniona próba otwarcia wywoływała alarm o najwyższym priorytecie w całym obiekcie, gdyż szafy były na bieżąco podłączone do systemu alarmowego na każdej jednostce w której był stosowane.