Nawóz wapniowy jako insektycyd i odkwaszacz gleby

Nawóz wapniowy jako insektycyd i odkwaszacz gleby

Wapnowanie to zabieg znany przede wszystkim z rolnictwa i rybactwa. Wapnować można stawy hodowlane, a dokładniej brzegi stawów lub ich dno przed wypełnieniem zbiornika, ale także można wapnować pola uprawne. Wapnuje się również pnie drzew zwłaszcza młodych. Zabieg ten wykonuje się na wiosnę, kiedy drzewa i krzewy narażone są na atak różnych owadów.

Nawozy wapniowe w granulkach i w proszku

wapno tlenkowe nawozowe w granulkachW ten sposób wykorzystuje się właściwości owadobójcze wapna. Nawóz wapniowy również jest insektycydem, więc jeśli zastosujemy go na polu uprawnym, możemy być pewni, że ryzyko inwazji owadów na rośliny będzie zdecydowanie mniejsze. Wapń jako pierwiastek można dostarczyć do gleby pod dwiema postaciami. Pierwsza z nich to węglan wapnia – jest to metoda tania, ale trzeba liczyć się z tym, że takie wapnowanie należy przeprowadzać kilkakrotnie, a pożądane pH osiąga się po kilku miesiącach, a nawet latach wapnowania. Jeśli zależy nam na tym, by pH gleby podwyższyło się z kwaśnego do obojętnego lub zasadowego w szybkim tempie, trzeba zainwestować w wapno tlenkowe. Tutaj donorem wapnia do gleby jest tlenek wapnia znany również jako wapno palone. Wzór tego tlenku to CaO. Jak większość tlenków, również ten jest reaktywnym związkiem chemicznym. Po dostarczeniu wapna tlenkowego do gleby zachodzi dość gwałtowna reakcja chemiczna. Tlenek wapnia łączy się z wodą w glebie i na skutek tego powstaje wodorotlenek wapnia i wydziela się ciepło. Trzeba więc uważać z ilością tlenku wapnia i zawsze stosować się do zaleceń na opakowaniu danego preparatu. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do pogorszenia stanu gleby. Można wykorzystać wapno tlenkowe nawozowe w granulkach, które rozkłada się i reaguje z wodą nieco wolniej, ale dostępne są również proszki, które rozpuszcza się w wodzie, a następnie nawozi glebę opryskiem. Tu działanie jest jeszcze szybsze, ale też obarczone większym ryzykiem. Na pewno nie należy stosować tlenku wapnia na gleby lekkie. Wapno tlenkowe znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku gleb ciężkich i średnich. Gdyby zastosować wapno tlenkowe na glebę lekką, to mogłoby dojść do jej przesuszenia, a to oznaczałoby pogorszenie jakości plonów.

Na glebach lekkich wykorzystuje się raczej węglan wapnia, który umożliwia regularne wapnowanie i utrzymywanie pożądanego pH gleby. Przed wapnowaniem należy oczywiście zbadać pH gleby, wykorzystując do tego specjalne mierniki. Mierniki te nazywane są też kwasomierzami i można je kupić w naprawdę niskiej cenie w sklepach ogrodniczych, rolniczych – także w wielu sklepach internetowych.