Nowoczesne metody rejestracji czasu pracy

Nowoczesne metody rejestracji czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy często przeprowadzane było najróżniejszymi metodami, spośród których utrzymywanie rejestrów obecności pracowników, na bieżąco wprowadzanych do systemów przez kadrę kierowniczą było najczęściej stosowane. Nie był to jednak efektywny ani też szczególnie dokładny sposób rozliczania czasu pracy załogi, a pomyłki mogły zdarzyć się nawet najbardziej dokładnym osobom, zwłaszcza jeśli do rozliczenia potrzebne było uwzględnianie nadgodzin czy nieobecności awaryjnych.

Systemy rejestracji czasu pracy

rejestracja czasu pracy w przedsiębiorstwieWiele nowoczesnych zakładów pracy coraz częściej odchodziło od staromodnej, ręcznej metody rozliczania godzin pracowniczych, wprowadzając coraz to nowsze i efektywniejsze systemy elektroniczne, służące właśnie do tego celu. Rejestracja czasu pracy w przedsiębiorstwie wyposażonym w nowoczesny system rejestracji godzin pracowniczych zazwyczaj rozpoczynała się już od wejścia pracownika na teren obiektu. System ten, bowiem, był najczęściej połączony z czytnikami kart dostępowych, i rozpoczynał naliczanie godzin już po ich aktywacji aż do czasu ponownego uruchomienia czytnika. Przepracowane godziny były rejestrowane w pamięci jednostki obsługującej system, oraz zapisywane w elektronicznych dokumentach podsumowujących poszczególne dni pracy. Cały okres rozliczeniowy był podsumowywany na koniec ostatniego dnia wliczanego w jego długość i przedstawiany w czytelnej formie pracownikom kadrowym, wykonującym pozostałe czynności rozliczeniowe. W niektórych zakładach, nie posiadających kontroli ruchu osobowego, czytniki pracownicze instalowane były w pomieszczeniach dostępowych ochrony, ulokowanych przy głównych wejściach czy bramach zakładu, tudzież przy wejściach na teren produkcyjny, jeśli naliczanie godzin odbywało się po rozpoczęciu wykonywania zadań przez pracownika. Miejsce instalacji czytnika początkowego zależało w dużej mierze od potrzeb właścicieli firmy oraz układu i rozlokowania obiektu. Były one bowiem na tyle łatwe w instalacji, iż ich montaż nie należał do szczególnie wymagających zadań i zajmował ledwie kilka minut.

Systemy elektroniczne były o wiele bardziej dokładne niż ręczne metody rozliczania godzin pracowniczych, a pomyłki czy nieprawidłowości zdarzały się bardzo rzadko, i z reguły były one spowodowane zaniedbaniem pracownika. Powstałe nieprawidłowości w rozliczaniu godzin mogły być błyskawicznie usunięte manualnie, gdyż większość systemów posiadała bardzo prosty interfejs, ułatwiający użytkownikom wprowadzanie zmian czy też korekcję błędów.