Odpady niebezpieczne w szpitalu

Odpady niebezpieczne w szpitalu

Ustawa z 2012 roku bardzo dokładnie określa, które materiały uznaje się za niebezpieczne i z jakiego powodu. Wśród nich istnieje bardzo dużo takich substancji oraz przedmiotów, które trafiają do koszy w szpitalach różnego typu. Oczywiście pracownicy placówek medycznych muszą w związku z tym bardzo dokładnie sortować wszelkie śmieci, zaś firmy zajmujące się wywozem nieczystości dokonywać ich zmorzonej selekcji. Co dzieje się ze szkodliwymi materiałami, które pochodzą ze szpitali?

Utylizacja groźnych odpadów

utylizacja odpadów niebezpiecznychWśród materiałów uznawane za niebezpieczne znajduje się bardzo dużo takich, które trafiają do szpitalnych koszy. Zacznijmy od kwestii wszelkiego rodzaju leków. Wiadomo, że medykamenty są w jednostkach służby zdrowia masowo wykorzystywane i nie zawsze wszystkie można zużyć do końca. Wśród wyrzucanych leków znajdują się oczywiście przeterminowane produkty lub te, które były źle przechowywane. Zawsze należy pamiętać, jak powinna wyglądać  utylizacja odpadów niebezpiecznych. W szpitalach musimy wyrzucać tego typu śmieci do odpowiednio oznaczonych pojemników. Odpadami  groźnymi dla ludzi, zwierząt i środowiska są nie tylko leki, ale także wszelkie materiały oraz przedmioty, które były używane przy czynnościach medycznych lub pielęgnacyjnych. Oczywiście takie przedmioty ze względu na potencjalną możliwość przenoszenia za ich pośrednictwem różnorakich chorób trafiają do spalarni. Istnieją jednak śmieci, które można wykorzystać wtórnie. Z materiałów niebezpiecznych do recyklingu nadają się nade wszystko różnego rodzaju baterie, w szczególności zaś litowo-jonowe. Pamiętajmy także o akumulatorach oraz specjalistycznych ładowarkach wykorzystywanych w różnorakich urządzeniach medycznych. Osobami odpowiedzialnym za prawidłowe obchodzenie się z odpadami w jednostkach medycznych są wszyscy ich pracownicy, jednak decyzje dotyczące wywozu takich nieczystości podejmują osobiście dyrektorzy, ponieważ to właśnie oni są zobowiązani literą prawa do wyłaniania w wyniku przetargów odpowiednich firm transportujących śmieci.

Warto pamiętać, że wiele produktów, które wyrzucamy zarówno w domach, jak także w naszych zakładach pracy można wtórnie wykorzystywać. Przypomnijmy, że wśród nich znajdują się także odpady potencjalnie niebezpieczne. Jeśli nie wiem, gdzie powinniśmy zanieść zużyte baterie, akumulatory lub stary olej silnikowy, warto zasięgnąć porady działającego w naszym regionie zakładu usług komunalnych. Przeterminowane leki możemy oddawać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach.