Opiekun dla osoby w wieku geriatrycznym

Opiekun dla osoby w wieku geriatrycznym

Z przeprowadzonych badań i obserwacji wynika że od jakiegoś czasu nasze społeczeństwo systematycznie się starzeje. Socjolodzy biją na alarm, bowiem pomimo rozwiniętej na szeroką skalę polityki pro rodzinnej nadal mamy problem z zaskakująco niskim przyrostem naturalnym. Natomiast dokoła siebie widzimy coraz więcej starszych osób w różnym stanie zdrowia i z różnymi problemami związanymi ze sprawnością. Najczęściej opiekują się nimi osoby w wieku produktywnym które same są nadal związane z pracodawcami umową o pracę i nie mogą sobie na to pozwolić.

Ośrodek opiekuńczy dla osób starszych

całodobowa opieka nad osobami starszymiStan taki budzi niezadowolenie, stres i frustracje. Czasami ma to bardzo niekorzystny wpływ na wzajemne relacje, ponieważ schorowani rodzice oczekują wsparcia i pomocy, a pracujące dzieci nie dysponują odpowiednią ilością czasu jaką chcieliby im poświęcić. Dochodzi wówczas do konfliktów spowodowanych niezadowoleniem obu stron. Nasi seniorzy nie zawsze wyrażają zgodę na pobyt  Domach Opieki Społecznej, wolą pozostać w swoich mieszkaniach nawet wówczas gdy pozostają w bardzo złym stanie psygcho – fizycznym. Wówczas bardzo dobrym rozwiązaniem może okazać się całodobowa opieka nad osobami starszymi, oferowana przez sprawdzone i renomowane agencje. Powstały one z potrzeby chwili, zatrudniają uczciwe i doświadczone osoby, dysponujące czasem które mogą taką pomoc i opiekę świadczyć. Osoby te są odpowiednio do tej pracy przygotowywane, posiadają stosowne wykształcenie i niezbędne szkolenia oraz kursy pozwalające na wykonywanie pewnych czynności. Często są to byli pracownicy służby zdrowia którzy nadal chcą się realizować w zawodzie. Może się zdarzyć iż osoba dyspozycyjna może zamieszkać ze swoim podopiecznym w jego własnym mieszkaniu i wówczas przez całą dobę jest do jego dyspozycji. Jest to bardzo komfortowa sytuacja zarówno dla pacjenta jak i dla jego rodziny. Opiekun pomaga przy wykonywaniu czynności higienicznych, przygotowuje posiłki, dba o czystość otoczenia i wygodę pacjenta. Podaje zlecone leki i jest w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym oraz rodziną podopiecznego.

Opieka nad osobami starszymi należy do czasochłonnych czynności wymagających odpowiednich predyspozycji. Nie każdy się do tego nadaje. Pracę tą mogą wykonywać osoby wrażliwe, empatyczne no i dysponujące odpowiednia ilością czasu wolnego. Jest to trudna praca, wymagająca wiele cierpliwości i poświęcenia dla drugiego człowieka. Ale są też osoby którym przynosi satysfakcję i zadowolenie i wszyscy powinni być im za to poświęcenie wdzięczni.