Polecani terapeuci dla osób uzależnionych

Polecani terapeuci dla osób uzależnionych

Eksperci są zdania, że uzależnienie od narkotyków w Polsce jest mniejszym problemem społecznym niż alkoholizm. Zaobserwować można jednak pewną niepokojącą tendencję odnośnie zażywania dopalaczy. Dopalacze to środki o działaniu odurzającym, które w większości nie zostały jeszcze w pełni zbadane. W niektórych sytuacjach mogą być wręcz śmiertelnie niebezpieczne. Ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków pomagają pacjentom powrócić do normalnego życia.

Psychoterapeuci pomagają uzależnionym od narkotyków

indywidualna terapia dla uzależnionych od narkotykówOsoby uzależnione od narkotyków żyją pośród nas. Wymagają profesjonalnej pomocy i wsparcia. Wcale nie tak prosto jest nakłonić osobę uzależniona do leczenia. W przypadku narkomanii i alkoholizmu dominują bardzo silne mechanizmy obronne. Osoba chora tworzy nieświadomie system iluzji i zaprzeczeń, który podtrzymuje objawy uzależnienia. Dzięki narkotykom pacjent ma poczucie, ze w pełni kontroluje swoje życie. Iluzja ta pęka niczym bańka mydlana, gdy działania narkotyku ustaje i pojawiają się pierwsze objawy abstynencyjne. Wówczas pacjent odczuwa silny głód narkotykowy, który skłania do ponownego sięgnięcia po substancję psychoaktywną. Warto podkreślić z całą mocą, że  indywidualna terapia dla uzależnionych od narkotyków na samym wstępie opiera się na wzbudzaniu w pacjencie motywacji do leczenia. Bez dobrej współpracy osoby uzależnionej i terapeuty trudno o sukces w leczeniu. Oczywiście osoby uzależnione od narkotyków na samym początku zazwyczaj nie maja pełnej motywacji i poddawane są różnego rodzaju przymusom. Z czasem jednak zaczynają dostrzegać szkody związane z przyjmowaniem narkotyków. Specjaliści od leczenia uzależnień są zdania, że proces terapii ma zwykle trzy fazy – przyznanie się do problemu z nałogiem, uświadomienie sobie potrzeby zmiany i poczucie, że można wprowadzić zmiany w życie. W Polsce dominuje leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych według modelu Minnesota. Model ten przyjmuje nowatorskie założenia i traktuje pacjenta kompleksowo. Zakłada również stworzenie ścisłe kontrolowanego środowiska terapeutycznego.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych to choroba, którą trzeba leczyć. Narkotyki stanowią dosyć obszerną grupę środków chemicznych, które w sposób istotny zmieniają świadomość. Ludzie sięgają po używki z różnych powodów. Z jednej strony są ciekawi, jak to będzie, z drugiej chcą poczuć się lepiej i zapomnieć o codziennych problemach. Warto podkreślić, że osoba uzależniona będzie zażywać daną substancję pomimo oczywistych szkód zdrowotnych i społecznych.