Pomiary parametrów elektrycznych

Pomiary parametrów elektrycznych

 

Coraz więcej zakładów przemysłowych decyduje się na instalację urządzeń, które pozwolą kontrolować zużycie energii. Dotyczy to w szczególności poboru prądu czy ciepła. Jest to spowodowane rosnącymi kosztami zakupu tych mediów. Dodatkowo ich wytworzenie stanowi nadmierne obciążenie dla środowiska. Dzieje się tak ponieważ w większości przypadków energia jest wytwarzania poprzez spalanie paliw konwencjonalnych. Produktem ubocznym są szkodliwe gazy, które przedostają się do atmosfery.

Jaką rolę odgrywa jakość prądu?

pomiar jakości energii elektrycznejWłaśnie dlatego kluczowym jest stosowanie alternatywnych sposobów wytwarzania prądu oraz ciepła jak i również ograniczenie ich zużycia. W tym celu należy określić stan wyjściowy, który pozwoli zaplanować cele na określone przedziały czasu. Żeby to osiągnąć wykonywane są audyty zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Pozwalają one dokładnie przeanalizować rozpływ energii w zakładzie. Niemniej jednak oprócz tego wymagany jest również pomiar jakości energii elektrycznej, który pozwala sprawdzić jak sprawnie jest ona przetwarzana i wykorzystywana przez różne urządzenia i maszyny zainstalowane w obiekcie. Do tego celu wykorzystuje się przeważnie analizatory sieci, które umożliwiają pomiar wielu różnych wielkości i parametrów. Przykładem może być chociażby napięcie, prąd czy moc. Niemniej są to ogólniki. W przypadku napięcia mierzona jest jego wartość oraz zapady czy zaniki. Pomiar prądu dostarcza informacji o natężeniu oraz jego wartości w poszczególnych fazach. Odnośnie mocy rejestrowany jest jej współczynnik oraz rozkład na czynną, bierną i pozorną. Warto wspomnieć, że w przypadku przebiegów prądu oraz napięcia sprawdza się jeszcze współczynnik zawartości harmonicznych. Im jest on większy tym przebiegi są bardziej odkształcone od sinusa co może zaburzać funkcjonowanie innych urządzeń. W przypadku mniejszych zakładów powszechnie stosowane są analizatory jednofazowe.

Większe firmy wykorzystują wersje trójfazowe. Wszystkie zebrane dane mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym na wybrany serwer. Dodatkowo część urządzeń dostępnych na rynku ma funkcję rejestracji takich wartości. Warto wspomnieć że analizatory bez problemu można zakupić zarówno w specjalistycznych sklepach stacjonarnych jak i również internetowych. W momencie, gdy użytkownik potrzebuje nietypowego urządzenia zapytanie należy przesłać bezpośrednio do producenta bądź jego przedstawiciela. Często istnieje możliwość modyfikacji już istniejących na rynku rozwiązań lub stworzenia zupełnie nowego projektu, który będzie spełniał wymagania i oczekiwania klienta.