Proces badania wydłużenia pręta

Proces badania wydłużenia pręta

 

Określanie właściwości mechanicznych materiałów odbywa się w większości przypadków przy użyciu maszyn wytrzymałościowych. Stosowanie tego typu urządzeń jest związane z potrzebą określania właściwości mechanicznych materiałów w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych. W laboratoriach badań mechanicznych istotne znaczenie mają tak zwane urządzenia peryferyjne, na przykład ekstensometry. Służą one do określania składowych stanu odkształcenia/naprężenia w badaniach statycznych i zmęczeniowych, często w różnych warunkach środowiskowych.

Ekstensometr służy do badania wydłużenia

precyzyjny ekstensometrZnane przyrządy do pomiaru odkształceń zawierają dwa sztywne pierścienie, połączone zespołem sprężystych prętów pomiarowych. Pierścienie mocowane są na badanej próbce śrubami ustalającymi, a sprężyste pręty pomiarowe stanowią przetworniki tensometryczne, generujące sygnał o wielkości proporcjonalnej do odkształceń badanej próbki. Istota działania maszyn wytrzymałościowych polega na porównywaniu sygnału wzorcowego kontrolera z rzeczywistym przebiegiem uzyskiwanym w badaniu. W celu rejestracji składowych stanu odkształcenia zarówno w obszarze lokalnym, jak i na określonej powierzchni, stosuje się różne rodzaje czujników i przyrządów pomiarowych. Przykładem takiego przyrządu jest precyzyjny ekstensometr, występujący w dwóch wariantach (standardowym i laserowym). Z badanym przedmiotem stykają się dwa elementy ekstensometru, które przesuwają się względem siebie w trakcie odkształcania obiektu, a ich ruch przetwarzany jest na inną wielkość fizyczną, najczęściej sygnał elektryczny podlegający pomiarowi. Powszechnie stosowane są ekstensometry do pomiaru odkształcenia w próbach jednoosiowych i realizowanych przy kombinacji obciążenia. Pierwsze z nich zapewniają prowadzenie badań z możliwością wyboru zakresu bazy pomiarowej i używa się ich do pomiaru jednej składowej stanu odkształcenia, na przykład: odkształcenia wzdłużnego. Drugie natomiast, mają wprawdzie stały rozstaw nóżek pomiarowych odpowiadający ustalonej bazie, ale mogą za to mierzyć dwie składowe stanu odkształcenia, na przykład odkształcenie wzdłużne i kąt odkształcenia postaciowego.

Podsumowując, precyzyjny ekstensometr jest przyrządem do pomiaru wydłużeń, zmian wymiarów liniowych (odkształceń liniowych) elementów maszyn i konstrukcji wykonanych z różnych materiałów. Jest także nazywany miernikiem odkształcenia. Występują one w różnych rozmiarach i w zależności od konstrukcji dedykowane są do badań statycznych, zmęczeniowych, temperaturowych czy korozyjnych.