Urządzenia do analizy cząstek

Urządzenia do analizy cząstek

Analizowanie wielkości cząsteczek czy atomów powszechnie kojarzone jest z fizyką i naukami pokrewnymi, co należałoby uznać za słuszne. Te urządzenia wykorzystywane są właśnie w ten sposób, dzięki ich funkcjonowaniu dokonuje się pomiarów wielkości cząsteczek. Zadać sobie można pytanie, po co w  zasadzie takie pomiary są wykonywane. Jak z pewnością z łatwością odpowie każda osoba mają pojęcie o fizyce, czyli teoretycznie każdy, kto ukończył liceum lub technikum, od wielkości cząsteczek zależą ich właściwości fizykochemiczne. Dlatego bardzo istotną jest znajomość tej wielkości, aby przykładowo móc projektować nowe substancje czy materiały.

Zastosowanie i rodzaje analizatorów cząstek

analizatory cząstekDokonanie pomiarów wielkości cząstek może być bardzo przydatne przy tworzeniu nowych rodzajów farb, lakierów i innych tego rodzajów substancji. Wymienione preparaty mogą bowiem służyć do pokrywania bardzo zróżnicowanych powierzchni, przykładowo inne właściwości ma drewno a inne porcelana. Mogą również mieć one w składzie pierwiastki czy substancje, które są drogie, z perspektywy producenta istotnym jest więc, aby w  danym lakierze czy farbie zawrzeć jak najmniej takiego pierwiastka, jednocześnie uzyskując pożądany efekt. Przykładem farby, która wymaga badań dotyczących wielkości cząsteczek jest zawierająca złoto farba do porcelany. Generalnie zresztą można powiedzieć, że we wszelkiego typy wyspecjalizowany przemyśle związanym z lakierami itd. Takie badania są niezbędne. Istnieją różne zasady, na jakich opierają się pomiary wykonywane przez analizatory cząstek. Po pierwsze zatem można mówić o takich, które działają na zasadzie badania załamywania się fal, czyli mówiąc inaczej, dyfkrakcji. Dyfkracja oznacza zjawiska będące odstępstwami od załamywania się fal w myśl zasad optyki, co oznacza po prostu różne przypadki, kiedy w  teorii fale świetlne powinny zachować się w odmienny sposób, na podstawie wystąpienia których można określać wielkość cząstek. Pomiary stanowią specjalistyczne zjawisko, którego interpretacja wymaga specjalistycznej wiedzy.

Oprócz wymienionego powyżej typu, działającego na zasadzie odstępstw od zasad optyki, powszechnie pomiaru cząstek dokonuje się przy wykorzystaniu różnego typu badań mikroskopowych. Przede wszystkim wykorzystywane są w tym celu mikroskopy elektronowe, wśród których wyróżnić należy skaningowe i transmisyjne. Użytkuje się jednakże również jeszcze jednego rodzaju mikroskopu, którego zasada działania opiera się na pomiarze sił atomowych. Takie właśnie są rodzaje przyrządów do analizy cząsteczek.