Usługi oferowane przez kliniki leczenia bólu

Usługi oferowane przez kliniki leczenia bólu

Specjalne ośrodki i kliniki w wielu krajach dążą do pomocy osobom, dla których problematyczny jest aspekt bólu przewlekłego. Prowadzone przez wielu ekspertów badania kliniczne dowodzą, że leczenie bólu przy pomocy marihuany medycznej jest znacznie bardziej bezpieczne oraz efektywne, niż w przypadku wykorzystywania w tym celu opioidów. Czy rzeczywiście warto zdecydować się na skorzystanie z takich metod leczenia? Jakie są zalety stosowania marihuany medycznej w przypadku występowania bólu przewlekłego?

Profesjonalna pomoc w klinice leczenia bólu

polecana klinika leczenia bólu - warszawaOsoby, które brały udział w badaniach klinicznych zadeklarowały ogólną poprawę stanu zdrowia oraz samopoczucia, a ponad połowa znaczne zmniejszenie odczuwania bólu po zastosowaniu marihuany medycznej. Wiele osób dostrzegało, że przyjmowanie leków z medyczną marihuaną w sposób znaczący poprawiało jakość ich życia. Zdarzały się także przypadki osób (20% badanych), które dzięki stosowaniu medycznej marihuany mogły zredukować ilość albo całkowicie odstawić używane wcześniej leki opioidowe. Mimo pojawiania się nowych badań, które potwierdzają skuteczność medycznej marihuany, wciąż jest to jedna z bardziej kontrowersyjnych substancji terapeutycznych. Warto jednak mieć świadomość, że są miejsca, w których wykorzystuje się takie leki. Jeśli zainteresowała nas polecana klinika leczenia bólu – warszawa jest odpowiednim miastem do skorzystania z oferty. Leczenie bólu stanowi problem, z którym powinno się radzić sobie w sposób systemowy. Potrzebne są także jasne standardy oraz dokładnie określone zasady postępowania, jak na przykład kryteria oceny bólu umożliwiające podejmowanie odpowiednich działań uśmierzających. Na przewlekły ból cierpi niemal 30% dorosłych Polaków, dlatego kwestia ta nie powinna być zaniedbywana. Powszechnie stosowane w przypadku znacznego i przewlekłego bólu są leki opioidowe. Alternatywą dla nich może być medyczna marihuana, która nie daje tylu niepożądanych skutków. Coraz częściej jest ona także zlecana przez lekarzy specjalistów ze specjalistycznych klinik leczenia bólu.

Zastosowanie lekarstw opioidowych pozwala na zredukowanie fizjologicznej aktywności neuroprzekaźnikowej w układzie opioidowym, dzięki czemu możliwe jest skuteczne leczenie bólu. Do tego rodzaju preparatów zalicza się morfinę, metadon, oksykodon czy kodeinę. Ze względu na działanie uzależniające, leki te powinny być stosowane ściśle pod kontrolą lekarza. Sprawia to również, że wciąż są poszukiwane inne skuteczne metody leczenia bólu, które nie wywołują negatywnych skutków, na przykład w postaci uzależnień.