Wagi elektroniczne w sklepach

Wagi elektroniczne w sklepach

Zakupy towarów na wagę wymagają odpowiedniego systemu ich ważenia. Każdy klient chce wiedzieć ile czego kupuje i nie lubi być w tym aspekcie oszukiwanym. Z tego powodu wymaga się aby sprzęt używany do ważenia towarów posiadał odpowiednie certyfikaty, które gwarantują że waży on poprawnie. Każda waga sklepowa powinna posiadać świadectwo wzorcowania, inaczej nie powinna być nawet przez chwilę dopuszczona do użytku.

Elektroniczne wagi sklepowe jako sprzęt do rejestrowania transakcji

waga sklepowa elektronicznaWagi elektroniczne, jakie spotykamy we współczesnych sklepach to już bardzo rozbudowane systemy wagowe, których zadaniem jest często, nie tylko samo pokazanie wagi towaru, ale także jej rejestracja i zapisanie danej transakcji sprzedaży. Łączą się one często ze sprzętem fiskalnym, który na podstawie danych z wagi wystawia paragon i zapisuje daną transakcję do systemu nadając jej indywidualny numer. Typowa waga sklepowa elektroniczna jest także często sprzężona z systemem magazynowym, który zdejmuje daną ilość towaru ze stanu po zatwierdzeniu transakcji. Dawniej wagi sklepowe były kojarzone głównie ze sprzętem szalkowym, gdzie po wyświetleniu wagi, sprzedawca musiał sam rejestrować transakcję. Dzisiaj także niektórzy sprzedawcy robią w podobny sposób korzystając z wag sklepowych. Nie korzystają oni z opcji sprzężenia całego sprzętu w taki sposób, aby można było jednocześnie ważyć i rejestrować transakcję. Oczywiście to ich sprawa, która wynika często z pewnej obawy odnośnie tego czy dany sprzedawca będzie potrafił korzystać z takiego rozwiązania, czy też będzie to stanowiło dla niego problem. Oczywiście zawsze można skorzystać z bezpłatnych szkoleń, które organizują sprzedawcy kas fiskalnych i wag sklepowych. Najlepsi producenci tego typu sprzętu, dla swoich klientów potrafią bardzo efektownie przygotować takie szkolenie, gdzie sprzedawcy nie tylko zapoznają się z obsługą sprzętu, ale także odpowiednio zostaną ugoszczeniu przez swojego wspólnika w interesach, czyli w tym przypadku sprzedawcę kasy fiskalnej.

Wracając jeszcze do tematu wzorcowania, to jak już wspomniałem, każda waga sklepowa musi być okresowo sprawdzona przez instytucję, która ma do tego odpowiednie uprawnienia i jeśli waży ona prawidłowo to powinna otrzymać tego świadectwo. Posiadanie go jest niezbędne przy prowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży opartych na ważeniu. Bez tego każdy kupujący może podważyć prawidłowość takiej transakcji i na pewno wygra z nami w sądzie, jeśli nie pokażemy, że posiadamy aktualne świadectwo wzorcowania.