Wzrost popularności kremacji zwłok w Warszawie

Wzrost popularności kremacji zwłok w Warszawie

Chociaż nadal jest to dla wielu osób trudne do zaakceptowania z uwagi na doświadczenia polskiego narodu z ubiegłego wieku, to w Polsce każdego roku rośnie liczba osób, którzy są zainteresowani spopieleniem ciał zmarłych zarówno w kontekście śmierci członków ich rodzin, jak i tych, którzy chcieliby sami zostać skremowani po swojej śmierci. W Polsce działa już ponad 50 zakładów krematoryjnych, dzięki czemu dostępność tego rozwiązania jest coraz większa, chociaż kremacje są praktykowane znacznie rzadziej, niż tradycyjne pochówki.

Rosnąca liczba kremacji zwłok w Warszawie

kremacje zwłok - warszawaChociaż w Polsce kremacja zwłok kojarzy się przede wszystkim z amerykańskimi filmami, na których prochy zmarłych są rozsypywane w różnych miejscach ważnych za życia zmarłych, to tak naprawdę jest to sposób żegnania zmarłych znany już od czasów starożytnych. Oczywiście zwyczaj palenia ciał zmarłych przez wieku był rozpowszechniony raczej poza Europą, ale już pod koniec dziewiętnastego wieku w Mediolanie zaczęły powstawać pierwsze europejskie krematoria w erze nowożytnej. Z punktu widzenia Polaków ważne jest przede wszystkim to, że kremacja jest w pełni uznawana przez kościół rzymskokatolicki i nie ma żadnych przeciwwskazań jego stosowania z punktu widzenia najpopularniejszej w Polsce religii. Oczywiście w praktyce popularność tego rozwiązania nie jest zbyt duża. Jeśli chodzi o kremacje zwłok – Warszawa jest zdecydowanie największym rynkiem tego typu usług i właśnie w tym mieście każdego roku odbywa się ich najwięcej. Wpływ na to mają z pewnością względy praktyczne. Nasza stolica jako jedne z największych miast w Europie jest też najbardziej otwarta na rozwiązania odbiegające od tradycji, dlatego nawet w przypadku tak delikatnej kwestii jak uroczystości pogrzebowe bierze się tu pod uwagę kwestie ekonomiczne. Miejsca na warszawskich cmentarzach jest coraz mniej, przez co koszty pogrzebu rosną, a kremacja zwłok pozwala na ograniczenie tych kosztów i wykupienie niszy w kolumabarium, zamiast wykupywanie standardowego miejsca cmentarzu.

W naszej tradycji kultywowanej od lat przyjęło się, że prawidłowy pogrzeb musi polegać na pochowaniu zwłok zmarłego pod ziemią, w trumnie i na cmentarzu, na którym docelowo stanie też pomnik, który będzie mogła odwiedzać cała rodzina. Kremacja zwłok jest dla wielu osób trudnym do przyjęcia odstępstwem od tej tradycji, ale szereg zalet płynący z tego rozwiązania sprawia, że każdego roku wyraźnie wzrasta liczba osób decydujących się właśnie na spopielenie ciał zmarłych i można się spodziewać, że z upływem czasu ten trend będzie się tylko nasilał.