Zabezpieczenia stosowane w rozdzielnicach budowlanych

Zabezpieczenia stosowane w rozdzielnicach budowlanych

Na poziom jakości wykonania rozdzielnicy budowlanej wpływają zastosowane materiały. Ważna jest również odporność na czynniki mechaniczne, jak na przykład odpośność na uderzenia, przesuwanie, upadki czy inne podobne czynniki. Zgodnie z normą EN60208 odporność ta jest określana symbolem IK i powinna nie być niższa niż 08, natomiast optymalny jest poziom 10. Znacznie bardziej istotnym parametrem może być jednak współczynnik IP, który oznacza klasę ochrony przed wnikaniem wody czy niewielkich ciał obcych.

Wybieramy odpowiednie zabezpieczenia w rozdzielnicach

profesjonalna rozdzielnica budowlana z zabezpieczeniamiWspółczynnik IP wyraża się jako kombinację dwóch cyfr. Pierwsza z nich dotyczy ochrony przed pyłem, natomiast druga ochrony przed działaniem wody. Zgodnie z normami europejskimi akceptowana jest szczelność na poziomie IP44. Jeżeli jednak chcemy zakupić bardziej hermetyczne modele, warto wybierać modele o poziomie IP67. Modele o szczelności IP44 zapewniają pyłoszczelność przed pyłami o średnicy wynoszącej 11 oraz większymi oraz przed strugami wody padającej swobodnie, a nie pod ciśnieniem. Z tego względu szczelność na poziomie IP44 może być niewystraczająca, zwłaszcza w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak na przykład ukośnie spadające krople deszczu. Dobrym zakupem jest profesjonalna rozdzielnica budowlana z zabezpieczeniami. Podstawowym wyposażeniem w przypadku profesjonalnych rozdzielnic budowlanych jest moduł zabezpieczeń elektrycznych, który powinien mieć zabezpieczenia nadmiarowoprądowe zarówno dla obwodów jednofazowych, jak i trójfazowych, które są zakończone gniazdami wtykowymi wewnątrz lub na zewnątrz obudowy. Kolejnym niezbędnym elementem jest wyłącznik główny, który obecnie stanowi już standardowe wyposażenie. Ważnym elementem jest wyłącznik różnicowoprądowy o wysokiej czułości, który uwzględnia maksymalny prąd wynoszący 63A albo więcej i stanowiący ochronę przeciwporażeniową. Lista zabezpieczeń, jakich powinno się wymagać od dobrych jakościowo rozdzielnic budowlanych jest jednak znacznie dłuższa.

Do niezbędnych zabezpieczeń należy zaliczyć także ochronę przed dostępem nieupoważnionych osób, na przykład poprzez zastosowanie nowoczesnych zamków, a także zabezpieczenia przed niezamierzonym włączeniem zasilania. Dodatkowo będą to zabezpieczenia przed jednoczesnym włączeniem obwodów podstawowych oraz uzupełniających systemów dostarczania energii elektrycznej, jak na przykład zasilanie bezpieczeństwa. Ważnym aspektem jest również jasno przedstawiony schemat połączeń, umiejscowiony w widocznym miejscu.