Zasada działania rekuperacji

Zasada działania rekuperacji

Ze względu na drożejące media koniecznym jest poszukiwanie alternatywnych sposobów wytwarzania i sprawnego przetwarzania energii. Bardzo ważnym jest również aspekt ekologiczny. Obecnie w celu pozyskania energii cieplnej czy elektrycznej bardzo często spalane są paliwa konwencjonalne takie jak chociażby węgiel kamienny czy brunatny. To powoduje przedostanie się do atmosfery dużej ilości zanieczyszczeń, które znacznie pogarszają jakość powietrza szczególnie w dużych miastach i województwach.

Układy rekuperacji na terenie opolskiego

rekuperacja w OpolskimWłaśnie dlatego koniecznym jest stosowanie rozwiązań pozwalających zoptymalizować pobór energii a co za tym idzie jej zapotrzebowanie. Przykładem może być chociażby województwo Opolskie, gdzie od dłuższego czasu dostępne są różne programy operacyjne pozwalające na dofinansowanie działań proekologicznych. Korzystają z nich zarówno osoby prywatne jak i również przedsiębiorstwa. Szczególnie dużo możliwości jest dostępnych na etapie projektowania obiektu, gdzie instalacje bytowe mogą być wykonane z uwzględnieniem nowoczesnych technologii i urządzeń. Można tutaj wspomnieć chociażby o elektryce, kanalizacji, wodociągach, ogrzewaniu czy wentylacji. Ta ostatnia jest szczególnie istotna. Zapewnia ona bowiem wymaganą ilość wymian powietrza w budynku. Niemniej jednak na rynku dostępne są rozwiązania pozwalające rozszerzyć funkcję tego układu. Obecnie bowiem często jest wykonywana rekuperacja w Opolskim pozwalająca na odzysk ciepła z powietrza krążącego w obiekcie. W ten sposób jest zmniejszana ilość energii potrzebna do jego ponownego ogrzania do zadanej temperatury. Układy te przeważnie są stosowane jako alternatywa dla klasycznych wentylacji grawitacyjnych czy rozszerzenie wentylacji mechanicznej. Rekuperacja powinna być uwzględniona w projekcie budynku ponieważ podczas eksploatacji obiektu ciężko jest wdrożyć odpowiednie rozwiązania tak żeby dostosować system do wymagań. Jest to istotny czynnik.

Warto wspomnieć, że inwestycja ta przeważnie zwraca się w kilka lub kilkanaście lat co przy żywotności systemu sięgającej dziesiątek lat nie jest okresem długim. Stopa zwrotu może być wyższa w przypadku otrzymania dotacji na inwestycję ze wcześniej wspomnianych programów operacyjnych. Jak widać obecnie koniecznym jest stosowanie nowych, alternatywnych rozwiązań pozwalających na optymalizację zużycia energii, a co za tym idzie ograniczenie emisji szkodliwych czynników do atmosfery. Jest to bardzo ważne ponieważ ekologia jest obecnie jednym z ważniejszych zagadnień jeśli chodzi o powstawanie nowych nieruchomości.