Terapia pomaga dorosłym dzieciom alkoholików

Terapia pomaga dorosłym dzieciom alkoholików

W rodzinie alkoholowej dzieci są najbardziej pokrzywdzone. Zachwiane zostaje ich poczucie bezpieczeństwa, co może prowadzić do samotności, dezorientacji oraz lęku. Dzieci nieustannie żyją w niepokoju, martwią się, co zastaną po powrocie do domu. Dzieci z rodzin alkoholowych często są zamknięte w sobie, boją się odtrącenia ze strony rówieśników, wstydzą się swojego problemu, skutecznie go ukrywając. Nie chcą być uważane za gorsze i być wytykane palcami.

Objawy syndromu dorosłych dzieci alkoholików

syndrom dda w warszawieŻyją w poczuciu wstydu z powodu tego, co dzieje się w ich domu rodzinnym. Takie osoby często nie radzą sobie samodzielnie, cały czas przeżywają różnego rodzaju lęki w życiu dorosłym, a syndrom dorosłych dzieci alkoholików jest bardzo poważnym problemem. Samotność, niskie poczucie własnej wartości, niepokój, nieufność oraz trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, to jedne z objawów, jakie są charakterystyczne dla problemu, jakim jest syndrom DDA W Warszawie osoby takie mogą liczyć na specjalistyczną pomoc, która pomaga poradzić sobie z zaburzeniem funkcji emocjonalnych, społecznych i poznawczych. Praca z dorosłymi dziećmi alkoholików polega przede wszystkim na terapii, łagodzeniu stanów depresyjnych oraz lękowych, a także wskazaniu mechanizmów, które powstawały w dzieciństwie i które nadal funkcjonują. Osoby takie muszą nauczyć się zastępować zakorzenione od lat odruchy właściwym zachowaniem, co pomoże im rozpocząć nowe i spokojne życie. Odpowiednio dobrana terapia i pomoc doświadczonego psychologa często okazują się bardzo pomocne. Syndrom DDA dotyka osoby, które wychowywały się w rodzinach nadużywających alkoholu, ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonują w dorosłym życiu. Osoby takie nieustannie czują się zagrożone, mają niskie poczucie własnej wartości, czują się niepotrzebne, nie chcą przyjmować pomocy od innych, nie potrafią mówić o swoich uczuciach oraz mają problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi. W ich życiu często pojawiają się różnego rodzaju lęki i negatywne emocje, często wcielają się w różnego rodzaju role.

Terapia grupowa i indywidualna jest skutecznym sposobem na to, by nauczyć takie osoby funkcjonować w środowisku, a także pomóc im uwierzyć w siebie. Często muszą oni na nowo przeżyć swoje trudne i bolesne dzieciństwo, a także zaakceptować siebie. Ważne jest, by systematycznie uczestniczyli w terapii, gdyż dzięki niej mogą skutecznie poradzić sobie z tym zaburzeniem. Odpowiednio dobrana terapia, nieustanna praca nad sobą przynoszą oczekiwane rezultaty.